Social Icons

Featured Posts

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Ο Πολύχρωμος και Μαγευτικός Κόσμος των Φρακταλς (Fractals)

Τα μαθηματικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, υφαίνουν το φάσμα του κόσμου μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ αν η τέχνη μπορεί να γεννηθεί μέσα από τα μαθηματικά; Η μουσική είναι σίγουρα ένα απτό παράδειγμα, αλλά τι συμβαίνει με τη ζωγραφική;

Και όμως τα μαθηματικά μπορούν να σχεδιάσουν πολύ όμορφες και πολύπλοκες εικόνες, οι οποίες ονομάζονται “Φράκταλ”. Τεχνικά και σημασιολογικά υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί στο ίντερνετ για την εξήγηση τους, αλλά πρακτικά δημιουργούνται από την επανάληψη ενός ή περισσότερων μαθηματικών εξισώσεων (κανόνων) οι οποίοι είναι συνήθως απλοί. Ακούγετε εύκολο,  αλλά ακόμα και με τους πιο απλούς διαθέσιμους κανόνες, χρειάζονται εκατομμύρια επαναλήψεις για να προκύψει μία εικόνα!

Οι υπολογιστές είναι εδώ για να μας λύσουν τα χέρια, δημιουργώντας αυτές τις εικόνες σε μερικά μόλις δευτερόλεπτα! Αυτό που μας λείπει λοιπόν είναι ένα κατάλληλο πρόγραμμα και αρκετή φαντασία. Από προγράμματα, άλλο τίποτα, το ίντερνετ έχει χιλιάδες προγράμματα για αυτό το σκοπό.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, που τυγχάνει να έχει υλοποιηθεί από έναν Έλληνα επιστήμονα, τον κ. Χρήστο Καλονάκη, Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το πρόγραμμα ονομάζεται FractalZoomer και βασικός του στόχος είναι να συνδυάσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις λειτουργίες όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων που μπορεί να βρει κανείς. Έχει υλοποιηθεί ώστε να είναι εύκολο στη χρήση ενώ παρέχει πληθώρα επιλογών.

Συγκεκριμένα οι εικόνες που παράγονται, δημιουργούνται με χρήση εξισώσεων βασισμένων στους μιγαδικούς αριθμούς . Η πιο σημαντική συνάρτηση τέτοιου τύπου λέγεται Mandelbrot (https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set).

Στην εφαρμογή περιέχονται εκατοντάδες τέτοιες εξισώσεις, καθώς και επιλογές για εισαγωγή εξισώσεων από το χρήστη. Κάποιες από αυτές μάλιστα στην πραγματικότητα βρίσκουν τις ρίζες κάποιων συναρτήσεων (Newton).

Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει τον χρωματισμό της εικόνας μέσω των έτοιμων ή μεταβλητών παλετών, καθώς και των διαφορετικών κανόνων χρωματισμού.

Η εικόνα μπορεί να μετασχηματιστεί μέσω περιστροφών, ή χρήσης συναρτήσεων
μετασχηματισμού, ή μετατροπής σε πολικές συντεταγμένες.

Μία εικόνα μπορεί να μετατραπεί σε τρισδιάστατη, με προσθήκη τεχνητού φωτισμού.

Η τελική εικόνα, μπορεί να επεξεργαστεί μέσω φίλτρων εικόνας, και μπορεί να αποθηκευθεί!


Οι συνδυασμοί είναι κυριολεκτικά άπειροι, αρκεί να υπάρχει ο χρόνος και η φαντασία! Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στη σελίδα https://sourceforge.net/projects/fractalzoomer/?source=directory


Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Άτυπη Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στα Μαθηματικά


Σήμερα στο blog μας, ο ειδικός παιδαγωγός (MSc Σχολική Ψυχολογία) και αγαπητός φίλος, Φώτης Παπαναστασίου, μας ενημερώνει για την άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση στα Μαθηματικά.

Το σημαντικότερο βήμα για τη δημιουργία ενός κατάλληλου κι αποτελεσματικού προγράμματος παρέμβασης στα Μαθηματικά είναι η σωστή κι έγκυρη αξιολόγηση. Βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός κι ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων αδυναμιών ή δυσλειτουργιών που προκαλούν τα προβλήματα στην προσπάθεια του ατόμου να μάθει και να αποκτήσει γνώσεις. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα οριστούν οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Η διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τυπικά ή άτυπα μέσα. Η τυπική – επίσημη αξιολόγηση πραγματοποιείται από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) χρησιμοποιώντας σταθμισμένα και τυπικά μέσα αξιολόγησης.

Η ανεπίσημη-άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση γίνεται με μεθόδους και τεχνικές από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Αν και τα άτυπα τεστ αξιολόγησης είναι λιγότερα αξιόπιστα σε σχέση με τα τυπικά, είναι πιο κοντά στην εκπαιδευτική πράξη και συγκρίνουν την επίδοση του μαθητή με δική του προηγούμενη ή επόμενη. Παρέχουν επίσης τη δυνατότητα εξατομικευμένης προσαρμογής στις ικανότητες και τις αδυναμίες του κάθε μαθητή.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βήματα για τη διεξαγωγή μιας σωστής κι έγκυρης εκπαιδευτικής αξιολόγησης:
1. Προσδιορισμός ενός γνωστικής περιοχής και ενός ιεραρχίας δεξιοτήτων ή το περιεχόμενο που θα διδαχθεί
2. Επιλογή συμπεριφοράς, δεξιότητας ή γνώσης που θα αξιολογηθεί
3. Επιλογή ενός οργάνου αξιολόγησης
4. Χορήγηση ενός δοκιμασίας
5. Καταγραφή ενός επίδοσης του μαθητή
6. Προσδιορισμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων διδακτικών στόχων

Στον τομέα των Μαθηματικών χρησιμοποιούνται συνήθως τρεις μεθόδους άτυπης αξιολόγησης, η μέτρηση με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η γνωστική ή ποιοτική ανάλυση των λαθών με τη βοήθεια της κλινικής συνέντευξης και η τεχνική της ανάλυσης έργου (task analysis).

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών που αφορά μαθητές με και χωρίς δυσκολίες μάθησης. Μπορεί να γίνει ένα εργαλείο εντοπισμού και των δυνατών σημείων ενός μαθητή κι όχι μόνο των δυσκολιών μάθησης που αντιμετωπίζει.

Ο παρακάτω σύνδεσμος περιλαμβάνει ένα υπόδειγμα άτυπου τεστ αξιολόγησης στα Μαθηματικά:
Άτυπο τεστ Αξιολόγησης στα Μαθηματικά (Πηγή http://ilektra.weebly.com/)
Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ο Ενρίκε από το Μεξικό!"

Ας πάει ο νους μας στο κακό, γιατί έρχεται, έρχεται ο Ενρίκε από το Μεξικό!
                              


Το ότι όλοι μας κρατάμε μόνιμα μια συσκευή τηλεφώνου στο χέρι, δεν αποτελεί είδηση. Σημαντικό νέο δεν αποτελεί επίσης και η πληροφορία ότι τα παιδιά μας είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τις ηλεκτρονικές συσκευές από οτιδήποτε άλλο. Το γεγονός όμως ότι έχουμε τόσο στενή επαφή με τον κόσμο του Διαδικτύου, ίσως μας οδηγεί και σε ανασφαλή μονοπάτια. Κι αυτή δεν είναι μία ασήμαντη πληροφορία. Ακόμη κι αν εμείς οι μεγάλοι θεωρούμε ότι γνωρίζουμε καλά τα ηλεκτρονικά δρομάκια που διασχίζουμε, δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο για τα παιδιά μας. 
Είτε είμαστε μικροί, είτε μεγάλοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν θέλουμε να πιάσουμε το όμορφο τριαντάφυλλο που βλέπουμε για να το μυρίσουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκτός από την ωραία του μυρωδιά, το τριαντάφυλλο διαθέτει και αγκάθια. Και γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα το κρατήσουμε, προκειμένου να μην μας τσιμπήσουν τα αγκάθια του. 

Το ίδιο ισχύει κι όταν παίρνουμε απλόχερα τις χρήσιμες πληροφορίες και τις καταπληκτικές εφαρμογές που μας σερβίρουν οι μηχανές αναζήτησης. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ο Ενρίκε στο Μεξικό" προσπαθώ να αφυπνίσω τα παιδιά ηλικίας 4-10 ετών, ώστε να καταλάβουν ότι το Διαδίκτυο δεν είναι ένα μονοπάτι στολισμένο με ροδοπέταλα. 

Σκοπός
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ο Ενρίκε από το Μεξικό” σχεδιάστηκε με σκοπό να εξοικειώσει τους μικρούς μαθητές στις βασικές Αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών μέσα από το θεατρικό παιχνίδι. Το πρόγραμμα αγκαλιάζει με αγάπη τη λογοτεχνία και τις ιδιότητες της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας και η καινοτομία του βασίζεται στην ανάμιξη απλών στοιχείων που γνωρίζει ένα παιδί για την κατανόηση των κινδύνων που ελλοχεύει το Διαδίκτυο. 
Λίγα λόγια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Βασικό ρόλο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει η θεία Μνήμη, που είναι η θεία του μικρού Απόστολου και της Τύχης, από τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Ο Απόστολος στην Πυθωνία» και η «Η Τύχη πάει στην παραλία».
Εν όψει των έκτων γενεθλίων της Τύχης, η θεία Μνήμη αποφασίζει να διοργανώσει ένα πάρτι-έκπληξη. Για να ευχαριστήσει τους προσκεκλημένους του πάρτι, σκέφτεται να παραγγείλει αντίτυπα των βιβλίων της από το βιβλιοπωλείο του κυρίου Φωτεινού. Η θεία Μνήμη στέλνει την ηλεκτρονική της παραγγελία της στον κύριο Φωτεινό, αλλά τελικά η επικοινωνία τους δεν θα παραμείνει μυστική. Οπότε, ας πάει ο νους στο κακό, γιατί όπως θα διαπιστώσετε, έρχεται, έρχεται ο Ενρίκε από το Μεξικό!
Σε ποιον απευθύνεται;
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (4-10 ετών).
Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός;
Για την παρουσίαση του προγράμματος απαιτείται μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ένας προβολέας και άφθονη φαντασία.  
Στόχοι
Μέσα από έξι μικρές ιστορίες, τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές αρχές ασφάλειας πληροφοριών, προσεγγίζοντας την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα, την μη αποποίηση και την αυθεντικότητα.
Για κάθε ιστορία πραγματοποιείται μια σειρά ερωτήσεων, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να κατανοήσουν τα προβλήματα που προκαλεί ο κακός Ενρίκε.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο την αφύπνιση όλων μας για τους κινδύνους που ελλοχεύει το Διαδίκτυο και την επίδειξη της απαραίτητης προσοχής από μέρους μας στις μεταξύ μας επικοινωνίες. 
Για τον προγραμματισμό παρουσίασης του εκπαιδευτικού προγράμματος "Ο Ενρίκε στο Μεξικό" μπορείτε να μου στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ariadnidante @ gmail.com ή να επικοινωνήσετε μαζί μου στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter : /ariadnidante.

Αριάδνη Δάντε
Μηχανικός Πληροφορικής - Συγγραφέας
MSc Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Συνέντευξη του Φροντιστή – Μαθηματικού Κωνσταντάρα Γεώργιου στη Μαθηματικό Στρατή Αγγελική

Σήμερα το blog μας έχει την τιμή να φιλοξενεί τον συνάδελφο και αγαπητό φίλο, Γιώργο Κωνσταντάρα, καταξιωμένο μαθηματικό, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Ιστορικού Αρχείου Φροντιστών.

Ερώτηση 1 : Γιώργο, θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα για τον εαυτό σου για να μας συστηθείς;
Κατάγομαι από την Καβάλα. Έχω σπουδάσει στο Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με καθηγητές τον κ. Αναστασιάδη, κ. Λάκκη, κ. Οικονομίδη κ. α.. Έχω συμμετάσχει στα περισσότερα συνέδρια της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), σε σεμινάρια Ιστορίας και κυρίως στην Ένωση Προφορικής Ιστορίας (Ε.Π.Ι.) (www.epi.uth.gr).

 Ερώτηση 2: Πως επέλεξες να ασχοληθείς με την Επιστήμη των Μαθηματικών; Ήταν κάτι που σου τράβηξε την προσοχή από παιδί;
.
Ο Γιώργος Κωνσταντάρας από τότε που θυμάται τον εαυτό του σαν μαθητή, αγαπά τα Μαθηματικά. Τον καθοριστικό ρόλο στο να γίνω μαθηματικός “έπαιξε” ο καθηγητής της Β’ γυμνασίου, από τον οποίο έμαθα να αγαπώ την μαθηματική σκέψη. Τον καθοριστικό ρόλο στο να γίνω φροντιστής “έπαιξαν” οι φροντιστές του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ φροντιστηρίου ΄71 της Θες/νίκης και και οι τότε Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης, με τον συνήθως μη αντικειμενικό τρόπο αξιολόγησης των καθηγητών μας. Η ματιά ενός 16χρονου είναι αυστηρή. Φροντιστήριο δημιούργησα το 1979, παρά το ότι ο διορισμός με την επετηρίδα στα χρόνια εκείνα
γινόταν σε δυο (2) χρόνια.

 Ερώτηση 3: Έχοντας πολυετή εμπειρία σε φροντιστήρια συμπεραίνεις ότι το μάθημα των Μαθηματικών, δυσκολεύει τους μαθητές

Δυσκολεύει όσους μαθητές δεν ευτύχησαν να έχουν σωστούς δασκάλους. Κάνει χαρούμενους όσους δουλεύουν με ανθρώπους που αγαπούν την δουλειά τους, τα μαθηματικά.
Έτσι, στο Δημοτικό αναπτύσσεται η φοβία για την Προπαίδεια και τη Διαίρεση. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια και αργότερα κρυφοαπέχθεια.
Στο Γυμνάσιο , αν στην Γ’ Γυμνασίου διδαχτεί καλά-σωστά το κεφάλαιο με τις Ταυτότητες ,όχι φορμαλιστικά, όχι με λέξεις ακατανόητες στους μαθητές πχ-τέλειο τετράγωνο- μετά η π α ρ α γ ο ν τ ο π οί η σ η  έρχεται να ξεδιαλύνει τα μυαλά που θα αφοσιωθούν με αγάπη στα μαθηματικά.
Αυτοί οι μαθητές θα οδηγήσουν (ανάλογα με τον χαρακτήρα της τάξης ) και τους άλλους στο  να γίνουν καλύτεροι.
Στην Α’ Λυκείου αν δεν γίνει καλά-σωστά η διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας με ερωτήσεις υποδείξεις (G.Polya) και όχι ασκησιολογία δύσκολη ή ταχυδακτυλουργική με βοηθητικές από το πουθενά, τότε θα πάμε, μάλλον, καλά στο Λύκειο.
Πρέπει να φροντίζουμε να  μην δημιουργούνται κενά στην μαθηματική παιδεία των μαθητών.

Ερώτηση 4: Ποιες συμβουλές δίνεις στους γονείς των μαθητών σου;

Στις τάξεις που έχουμε, οι μαθητές είναι μεγάλα παιδιά, αλλά παρόλα αυτά οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στους καθηγητές ,να μαθαίνουν για τα παιδιά χωρίς προκαταλήψεις και εριστικότητα.

Ερώτηση 5: Γιώργο, είσαι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος (Σ.Φ.Β.Ε.). Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του συνδέσμου;

Ο Σ.Φ.Β.Ε. είναι ο αρχαιότερος σύνδεσμος Φροντιστών και με πρόεδρο τον φιλόλογο Γ.Ψαλτοπουλο, ιδρυτικό σωματείο της Ομοσπονδίας μας. Είναι σύνδεσμος με έργο κοινωνικό ( υποτροφίες, βραβεύσεις μαθητών, μαθήματα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, απόρους, αποστολή φαρμάκων) και συναδέλφωσης Φροντιστών. Σκοπός του Συνδέσμου είναι μια άμεση επικοινωνία μεταξύ των Φροντιστών Βορείου Ελλάδος για ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και γενικότερα ενημέρωσης για τον κλάδο μας. Ο συνδυασμός του δικού μας συνδέσμου με αυτή της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.), πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει όλους μας για έγκαιρη και έγκυρη επικοινωνία μας και συγχρόνως θα μας δώσει την ευκαιρία να προβάλλουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής μας και όχι μόνο δραστηριότητας.  

Ερώτηση 6: Ιστορικό Αρχείο Φροντιστών (Ι.Α.Φ.).  Μπορείς να μας εξηγήσεις τι είναι και ποια θεωρείς ότι ήταν η ανάγκη δημιουργίας του;

Το Ιστορικό Αρχείο Φροντιστών ( Ι.Α.Φ.) είναι το πάθος του Κωνσταντάρα από τον Οκτώβρη του 2014. Μια λατρεία που ξεκίνησε, όταν ανακοίνωσα την πρόθεση να το δημιουργήσω στον ΣΦΒΕ ως μέλος του ΔΣ.

Ολοι έχουμε κάποια αρχεία, αποκόμματα, διαταγές, νόμους, στο σπίτι μας, στο γραφείο μας. Τα αρχεία που εγώ είχα, συναντήθηκαν με χαρτιά, βιβλία φίλων και συναδέλφων και κάπως έτσι άρχισε.

Το Ι.Α.Φ. είναι η διαχρονική πορεία των φροντιστών παράλληλα με την πορεία της ελληνικής Εκπαίδευσης.

Η Θεσσαλονίκη έχει αρκετά αρχεία από το Πανεπιστήμιο, το Κέντρο Ιστορίας του Δήμου, μέχρι το Εβραϊκό Μουσείο. Όλα τα αρχεία ερευνήθηκαν, όσο είναι δυνατόν, και οι εφημερίδες της πόλης επίσης. Υπερηφανευόμαστε να λέμε ότι το Ι.Α.Φ. έφτασε στο έτος 1875. Δεν μπορούμε να ψάξουμε πιο πίσω, διότι τότε εκδίδεται η πρώτη ελληνική εφημερίδα “ΕΡΜΗΣ”, όπου βρήκαμε αγγελίες παράδοσης μαθημάτων. Τα στοιχεία και ντοκουμέντα που βρέθηκαν με την συνδρομή μελών του Δ.Σ του συνδέσμου Θεσσαλονίκης, τα έδειξα σε πανεπιστημιακούς και ζήτησα την πολύτιμη βοήθεια τους και την εμπειρία τους. Με προθυμία με βοήθησαν να μην πελαγώσω στο πλήθος ετερόκλητων και πολλών πληροφοριών.

Οι πρωτοπόροι φροντιστές αγκάλιασαν το Ι.Α.Φ. έδωσαν και δίνουν συνεντεύξεις και υλικό από τα χρόνια τους. Θα αναφέρω τον αείμνηστο Ψαλτόπουλο με τον οποίο πέρασα ώρες πολλές συνομιλώντας. Μάλιστα μιλούσαμε βλέποντας στην άφωνη TV για ώρες Παρέλαση της 25ης ! Στο 34ο Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα μέρος (αυτό που έχει τεκμηριωθεί) του ιστορικού αρχείου.

Όπως είπα στην ολιγόλεπτη ομιλία μου στην ΓΣ της Ομοσπονδίας Φροντιστών ΟΕΦΕ, ότι στην πορεία της έρευνας μου, κατάλαβα ότι εμείς οι Φροντιστές είμαστε ΑΟΡΑΤΟΙ για τα δεδομένα
της ιστορικής έρευνας της ελληνικής εκπαίδευσης. Έχω βρει βιβλία για τα πάντα ή αναφορές  σε μορφές φωτισμένων δασκάλων, αλλά τίποτα για φροντιστή και φροντιστήριο! Δεν υπάρχουμε στην έρευνα. Μόνο στατιστικές εργασίες, λ.χ. γιατί το παιδί πάει φροντιστήριο και άλλα σχετικά.
Αναφέρω τον κ. Κελπανίδη και την κ. Πολυμίλη.

Το Ιστορικό Αρχείο Φροντιστών θέλει να δείξει « πως δέθηκε το μέταλλο των φροντιστών» ,
να παρουσιάσει το φροντιστήριο, την πορεία του και τους ανθρώπους του.
 
Με την ανάρτηση στοιχείων από το Αρχείο και την Πρώτη έκθεση του στην Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε μεγάλη κινητικότητα και ενδιαφέρον από φίλους. Με την πλήρη και οριστική τεκμηρίωση των ντοκουμέντων (υπάρχουν 60+ προφορικές μαρτυρίες) οργανώσαμε νέες παρουσιάσεις, που θα ανακοινωθούν . Θέλω να είναι συνδυασμός και άλλων προσπαθειών φροντιστών όπως: συγγραφική και λογοτεχνική δραστηριότητα- φωτογραφία-πορεία φροντιστών στην κοινωνία! Λίγο υπομονή , πολύ αισιοδοξία και πιο πολύ δουλειά!

Μου δίνετε ακόμη μια ευκαιρία να ζητήσω την πληροφόρηση φίλων από κάθε πόλη, για οτιδήποτε έχουν ή γνωρίζουν για φροντιστήριο.

 Ερώτηση 7 : Γιώργο, πως μπορεί κάποιος να παρακολουθεί το Ι.Α.Φ. ;
 Μέσω των παρακάτω link:

 Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, για το χρόνο που μου διέθεσες. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μια μαθηματικό να λαμβάνει συνέντευξη, από έναν τόσο καταξιωμένο, στο χώρο μας, επιστήμονα. Επίσης, η ομάδα μας, σε ευχαριστεί ιδιαιτέρως, που μας τίμησες με την παρουσία σου στην 1η Συνάντηση φίλων “Μαθηματικά και άλλα πολλά”. Συμπερασματικά, πρέπει να επισημάνουμε, την επιτυχία της επαφής μέσω διαδικτύου και ομάδων, η οποία, πλέον, τείνει να γίνει είδος επιμόρφωσης και ανταλλαγής εμπειριών διδασκαλίας.

Κι εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Αγγελική, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συμφωνά απόλυτα με την άποψή σου για το διαδίκτυο και τις ομάδες. Καλή συνέχεια στο έργο σας, με τη Ρεβέκα. Περιμένουμε… την 2η Συνάντηση φίλων “Μαθηματικά και άλλα πολλά”!!

                                              Ενδεικτικό Φωτογραφικό Υλικό του Ι.Α.Φ.

O κύριος αυτός ήρθε στην Έκθεση του Ιστορικού Αρχείου, στέκεται μπροστά στην χρονολογία 1940-44 και διαβάζει για το φροντιστήριο που πήγαινε!!        Φροντιστήριο 1931-32!!
 
                                                             Αγγελία για Φροντιστήριο σε κατασκήνωση!!

Δελτίο ΕΜΕ 1941 με διαφημίσεις φροντιστηρίων και μάλιστα ΜΙΑ από Θεσσαλονίκη!!