Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Μεθοδολογία για την απόδειξη ύπαρξης ριζών συνεχούς και παραγωγίσιμηςσυνάρτησης

Το θέμα αυτό απευθύνεται στην Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου και στο μάθημα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης.

Έχουμε μάθει να βρίσκουμε τις ρίζες κάποιων εξισώσεων, για παράδειγμα των πολυωνυμικών ή τριγωνομετρικών ή κάποιων που περιέχουν ριζικά ή το συνδυασμό των τριών παραπάνω περιπτώσεων.

Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις από αυτές που αναφέραμε, τις οποίες δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε και να πάρουμε τις ρίζες τους εξαιτίας της πολυπλοκότητας του τύπου τους.

Όταν λοιπόν θα συναντάμε τέτοιες συναρτήσεις, όπου η εύρεση των ριζών τους θα είναι δύσκολη, θα χρησιμοποιούμε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές. Μπορεί και πάλι να μην υπολογίζουμε τη ρίζα με ακρίβεια αλλά, θα την προσεγγίζουμε σε ένα ανοιχτό διάστημα.

Παρουσιάζουμε στη συνέχεια αυτές τις επιλογές και κάποια παραδείγματα για να γίνουν τα λεγόμενά μας περισσότερο κατανοητά.

Για τη δημιουργία της παρουσίασης χρησιμοποιήσαμε το σχολικό βιβλίο.


Επιμέλεια - Παρουσίαση  :  Στρατή Αγγελική – Μαθηματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου