Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ...

οι 100 μαθηματικοί

Αρχαιότητα
ο Πυθαγόρας 582 – 497 Σάμος, Σικελία
ο Θεαίτητος ( 415 – 368 ) Αθήνα η θεωρία των άρρητων
ο Εύδοξος 408 – 355 Κνίδος
ο Ευκλείδης, 325 – Αθήνα, Αλεξάνδρεια
ο Αρχιμήδης 285 – 212 Συρακούσες
ο Ερατοσθένης 276 – 196 Κυρήνη, Αλεξάνδρεια
ο Απολλώνιος 261 – 190 Πέργη
ο Ίππαρχος 190- 120 Νίκαια
ο Κλαύδιος Πτολεμαίος 65 - 165 Αλεξάνδρεια
ο Διόφαντος, 210 - 290 Αλεξάνδρεια
o Πάππος, 260 Αλεξάνδρεια
η Υπατία 370 - 415 Αλεξάνδρεια

Μεσαίωνας
ο Aryabhata 476 - 550
ο Brahmagupta (598 – 668 )
ο al-Khwarizmi Αλ – Χουαρίσμι (780 - 850 )
o Mohammad ibn Jabir al-Battani (Albatenius) ( 858-929)
o Alhazen ( 965- 1039)
o Omar Khayyam (1048- 1131)
o Bhaskara (1114 – 1185 )
o Leonardo da Pisa Fibonacci (1170 – 1230 )
ο Madhava. (1340 – 1425 )

15ος αιώνας

o Johann Muller Regiomontanus ( 1436 – 1476)

16ος αιώνας
o Niccoló Tartaglia ( 1499- 1557 )
ο Girolamo Cardano (1501 – 1576 )
o François Viète ( 1540 – 1603 )
o Simon Stevin ( 1546 – 1620)
o John Napier ( 1550 – 1617 )
o Johann Kepler ( 1571 – 1630 )

17ος αιώνας
o Bonaventura Cavalieri (1598 – 1647)
o Rene Descartes ( 1596 – 1650 )
o Pierre Fermat ( 1601 – 1665 )
o John Wallis ( 1616- 1703)
o Blaise Pascal ( 1623 – 1662)
o Christiaan Huygens ( 1629 – 1695 )
o Isaac Newton ( 1642 – 1727 )
o Godfried Leibniz ( 1646 – 1716 )
o Michel Rolle (1652 – 1719 )
o Jacob Bernouilli (1654-1705)
o Marquis de l’ Hospital (1661 – 1704 )

18ος αιώνας
o Abraham de Moivre ( 1667 – 1754 )
o Brooke Taylor ( 1685 – 1731 )
o Colin Maclaurin ( 1698 – 1746 )
o Daniel Bernoulli ( 1700 – 1782 )
o Leonhard Euler ( 1707 – 1783 )
o Alexis Clairaut ( 1713 – 1765 )
o Jean LeRond d’ Alembert ( 1717 – 1783 )
o Joseph Louis Lagrange ( 1736 – 1813 )
o Pierre Simon de Laplace (1749 – 1827 )
o Adrien Marie Legendre ( 1752 – 1833 )
o Gaspard Monge ( 1764 – 1818 )

19ος αιώνας
o Joseph Fourier ( 1768 – 1830 )
η Sophie Germain ( 1776 – 1831 )
o Karl Friedrich Gauss (1777 - 1855)
o Denis Poisson (1781 – 1840)
o Bernard Bolzano (1781 – 1848)
o Nikolai Lobachefski (1793 -1856)
o Michel Chasles (1793 -1880)
o Jean Victor Poncelet (1788 -1867)
o Augistin Louis Cauchy (1789 – 1857)
o Jacob Steiner (1796 – 1863)
o Niels Hendrik Abel (1802 – 1829)
o Janos Bolyai ( 1802 – 1860 )
o Karl Gustav Jacobi ( 1804 – 1851 )
o William Rowan Hamilton (1805 – 1865 )
o Lejeune Dirichlet ( 1805 – 1859 )
o Benjamin Peirce ( 1809 – 1880 )
o Joseph Liouville ( 1809 – 1882 )
o Ernst Eduard Kummer ( 1810 – 1893 )
o Evarist Gallois ( 1811 – 1832 )
ο George Boole (1815-1864)
o Kark Weierstrass ( 1815 -1897 )
o George Gabriel Stokes ( 1819- 1903 )
o Athur Cayley ( 1821- 1895 )
o Charles Hermite ( 1822 – 1901)
o Leopold Kronecker ( 1823 -1891 )
o Bernhard Rieman ( 1826 -1866 )
o Richard Dedekind ( 1831 – 1916 )
o George Cantor ( 1845 – 1918 )
ο Felix Klein (1849-1925 )
o Gregorio Ricci – Curbastro ( 1853 – 1925 )
o Henry Poincarré ( 1854 – 1912 )
o Giuseppe Peano ( 1858 – 1932)

20ος αιώνας
o David Hilbert ( 1862 – 1943 )
o Hermann Minkowski ( 1864- 1909 )
o Jacques Hadamar ( 1865- 1932 )
o Bertrand Russel ( 1872 – 1970 )
ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής (1875 – 1950 )
o Godfrey H. Hardy ( 1877 – 1947 )
o John Edensor Littlewood ( 1885 – 1977 )
o Σρινιβάσα Ραμάνουτζαν ( 1887 – 1920 )
o Ludwig Wittgenstein ( 1889 – 1951 )
o Eugene Wigner ( 1902- 1995 )
o John von Neumann ( 1903-1957 )
o Andrei Nikolaevich Kolmogorov ( 1903 – 1987 )
o Kurt Gödel ( 1906 - 1978 )
o André Weile ( 1906 – 1998 )
o Paul Erdos ( 1913 – 1996 )
o Alan Turing ( 1912 – 1954 )
ο Martin Gardner 1914
o Atle Selberg 1917
o Roger Penrose
ο Enrico Bombieri 1946
ο Alain Connes 1947
o Andrew Wiles 1953

Επιμέλεια - Παρουσίαση : Γιώργος Χαιρετάκης - Μαθηματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου