Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ 5

Η τετραγωνική ρίζα του 5 είναι ο θετικός πραγματικός αριθμός που, όταν πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του, δίνει τον προνομιακό αριθμό 5. Πιο συγκεκριμένα ονομάζεται η κύρια τετραγωνική ρίζα του 5, ώστε να διακρίνεται από τον αριθμό με αρνητικό πρόσημο με την ίδια ιδιότητα. Αυτός ο αριθμός εμφανίζεται στην κλασματική έκφραση για τη χρυσή αναλογία . Μπορεί να δηλώνεται ως ασύμμετρος αριθμός ως εξής:

Πρόκειται για έναν άρρητο αλγεβρικό αριθμό . Τα πρώτα εξήντα σημαντικά ψηφία του δεκαδικού επέκτασης είναι: 2,23606 79774 99789 69640 91736 68731 27623 54406 18359 61152 57242 7089 ... η οποία μπορεί να στρογγυλοποιείται προς το 2,236 εντός ακρίβεια 99,99%. Από τον Απρίλιο του 1994, η αριθμητική τιμή του σε δεκαδικά είχε υπολογιστεί σε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ψηφία.

Επιμέλεια - Παρουσίαση : Γιώργος Χαιρετάκης, Μαθηματικός 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου