Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

"Πιθανότητες και Στατιστική στα Λύκεια" -- Δεύτερη εργασία: Θεωρία των Πιθανοτήτων και Στατιστική στα Λύκεια

Σήμερα το blog μας παρουσιάζει ένα συγγραφικό έργο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Δρόσου Κωνσταντίνου, με τίτλο:“ Θεωρία των Πιθανοτήτων και Στατιστική στα Λύκεια”. 

Το συγκεκριμένο έργο είχε παρουσιασθεί στο Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας το 1985.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κάποιες παράμετροι, από τις πολλές που επηρεάζουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα (Α.Π.) στα μαθηματικά. Τα ζητήματα που θίγονται είναι περισσότερο εσωτερικά και λιγότερο ζητήματα που αναφέρονται στις κοινωνικο-πολιτικές αλληλοεπιδράσεις ενός Α.Π.

Η εισήγηση του κ. Δρόσου περιέχει, κατά συνοπτικό τρόπο, τα παρακάτω θέματα:
1. Βασικές ιστορικές εξελίξεις των μαθηματικών που επέδρασαν στη διαμόρφωση των Α.Π. διεθνώς.
2. Ένα βασικό πλαίσιο φιλοσοφίας των μαθηματικών, πάνω στο οποίο δύναται να βασιστεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των Α.Π. των Μαθηματικών.
3. στόχοι και βασικοί άξονες ανάπτυξης ενός Α.Π. για τα μαθηματικά.
4. Πιθανότητες, Στατιστική και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.
5. Τελική πρόταση.

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε την εργασία, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής στα Λύκεια 

Επιμέλεια Άρθρου: Στρατή Αγγελική, M.Sc. Μαθηματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου